W mediach

W mediach

Filmy o Wielkim Głodzie:

1. The soviet story (Sowiecka opowieść) – Edvins Snore, Latvia 2008.

2. Francesca Michalska o Wielkim Głodzie w swoich wspomnieniach „Cała radość życia” Recenzję książki zoaczna stronie www.racjonalista.pl

Polska wystawa „Wielki Głód na Ukrainie 1932 – 1933” w mediach:

1. Wystawa w Krakowie w Serwisie regionalnym TVP Kraków.

2. Wystawa w Krakowie na eduskrypt.pl

3. Wystawa w Krośnie w Telewizji Krosno (emisja z 11.04.2007).

4. Wystawa w Kielcach w Telewizji Polskiej Kielce (emisja z 8.09.2007).

5. Wystawa w Kielcach w Radio Plus Kielce.

6. Wystawa w Kielcach w „Gazecie Wyborczej” – Kielce z dnia 7.09.2007.

7. Wystawa w Kielcach w „Echu Dnia” z dnia 8.09.2007.

8. Wystawa w Kielcach w onet.pl

9. Wystawa w Kielcach na otherside.com.ua

10. Wystawa w Lublinie – Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów – zob. 27.11.2008.

 

O obchodach 70, .75. i 80 rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie

1. W Lublinie – 14 grudnia 2003 r.

2. W Lubliniezob. 27.11.2008

3. W Giżycku 22-23 XI 2008 r. Zob. Plakat na stronie

4. W Nowym Jorku 5-6 listopada 2013 r.Program forum

 

Robert Kuśnierz w mediach (niektóre wywiady):

1. Wywiad dla dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 25.11.2011 Zboże rosło, a ludzie umierali

2. Komentarz dla TV Voice of America z dnia 01.02.2010

3. W Radio Białystok, w audycji Agnieszki Czarkowskiej „Tajemnice naszych czasów” (audycja z 29,09. 2008)

4. W Radio Kielce, w audycji z dnia 13.09.2007. Kliknij

5. W Radio Rzeszów, w audycji z dnia 6.04.2007 Kliknij

W mediach o Robercie Kuśnierzu:

1. Order od prezydenta Ukrainy (Gazeta Wyborcza Kielce z 10.12.2008)

2. Stypendysta „Polityki” w akcji „Zostańcie z nami” dla młodych, wybitnych naukowców
3. Stypendysta FNP – Program Kwerenda za granicę
4. Autor publikacji Marszałka, na stronie wydawnictwa
5. Stypendysta Harvard University – Ukrainian Research Institute

Komentarze na temat działalności Roberta Kuśnierza i jego publikacji:

1. Dnia 07.01.2010 – z artykułu Dariusza Wierzchosia: „Na marginesie warto dodać, że choć Jarosław Hrycak przytoczył kilka prac ukraińskich historyków na temat Wielkiego Głodu, to nie wskazał na osiągnięcia sąsiadów, chociażby z Polski. Wystarczyłoby przypomnieć prace polskiego historyka, Roberta Kuśnierza. Jego wkład w badanie Hołodomoru jest nie do przecenienia”.

2. Dnia 12.05.2009 – z artykułu Dariusza Wierzchosia: „W ostatnich latach temat Wielkiego Głodu jest, na szczęście, bardzo popularny również w naszym kraju. Przełomowymi pracami na ten temat okazały się monografia wybitnego znawcy tej tematyki – Roberta Kuśnierza „Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929 – 1933)” wydana w 2005 roku oraz tego samego autora „Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932 – 1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu” wydany w 2008 roku”.

3. Dnia 8.12.2008 – z artykułu Tadeusza A. Olszańskiego: „Najlepszą polską pracą poświęconą tematyce Hołodomoru jest praca Roberta Kuśnierza Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu 1929-1932″ Wydawnictwo naukowe GRADO Toruń 2005. Zawiera ona m.in.przegląd stanowisk w omawianych tu kwestiach historycznych”.

4. Dnia 18.03.2007 – z artykułu Bogdana Gancarza:Ekspozycja, urządzona przez pracowników krakowskiego oddziału IPN według scenariusza dr. Roberta Kuśnierza, najlepszego polskiego znawcy problematyki Wielkiego Głodu, pokazuje m.in. pochodzące ze zbiorów ukraińskich wstrząsające zdjęcia ofiar”.

5. Z recenzji Olgi Solozobovej odnośnie pierwszej książki Roberta Kuśnierza (2007): „Praca ta jest niewątpliwie pierwszą w historiografii polskiej, źródłową, opartą na bogatym zasobie archiwaliów proweniencji radzieckiej próbą zarysowania obrazu Ukrainy w latach kolektywizacji i głodu…..Praca Roberta Kuśnierza, wypełniając dotkliwą lukę w polskiej historiografii, w sposób wnikliwy i dokładny przedstawiła okres kolektywizacji i klęski głodu…”

6. Dnia 2.09.2006 – z artykułu rec. Jana Skórzyńskiego: „Pełen obraz ukraińskiej tragedii odsłania się dopiero dziś – dzięki otwarciu posowieckich archiwów. Skorzystał z nich młody polski historyk Robert Kuśnierz, pisząc bardzo ciekawą książkę „Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu”. Jest to lektura wstrząsająca, bo taka jest historia, o której opowiada”.