Konferencje, wielki głód, hołodomor, komunizm, ZSRR

Konferencje naukowe

 •    Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, Bydgoszcz, 5-6 maja 2016 r. Referat: „Kolektywna konsumpcja” w Związku Sowieckim – założenia i praktyka
 •     Homo ludens. Zabawy i rozrywki na codzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadówSłupsk 23-24 kwietnia 2016 r. Referat: Jak zabawiali się enkawudziści? Kilka faktów z działalności szefa NKWD USRS Wsewołoda Balickiego i jego podwładnych
 •     46. National Convention of Association for Slavic, Esat European, and Eurasian Studies, San Antonio, TX, USA, 20-23 listopada 2014 rReferat: Attempts of Polish Diplomats and the Military Intelligence to Estimate the Number of the Holodomor Victims
 •    45. National Convention of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Boston, MA, USA, 21-24 listopada 2013 rReferat: Post-holodomor Population Resettlements to Ukraine (1933-1934)
 •      Międzynarodowe Forum: TAKING MEASURE OF THE 80 YEARS LATER, Nowy Jork 5-6 listopada 2013 r. Referat: Who Carried Out the Holodomor? (Zdjęcia z konferencji w zakładce AKTUALNOŚCI)
 •     Konferencja: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Szczecin 24-25 kwietnia 2012 r. Referat: Próby skompromitowania oraz werbunku przez sowieckie służby specjalne pracowników polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w latach 30.
 •     Pierwsza konferencja European Central Slavic Conference (temat: „Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej”), Przemyśl, 9-10 lipca 2012 r. Referat: Procesy moskiewskie w polskich raportach dyplomatycznych
 •      44. National Convention of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Nowy Orlean, LA, USA, 15-18 listopada 2012 r. Referat: The Post-holodomor Ukrainian Countryside seen by Polish Diplomacy (1934-1939)
 •      Konferencja Naukowa: „Stosunki polityczne, gospodarcze i wojskowe Rzeczypospolitej i ZSRR w okresie międzywojennym oraz latach II wojny światowej”, Warszawa, 2 lipca 2012 r. Referat:  Polsko-sowiecka „wojna dyplomatyczna” w 1938 r.
 •      42 National Convention of Association for Slavic, East European and Eurasion Studies (Los Angeles, 18-21 listopada 2010 r.) Referat: The1932-1933 Holodomor: the Consequence of the Bolshevik War Against the Peasantry (in Light of Polish Archives)
 •      Międzynarodowa konferencja naukowa: Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność (Ustka, 8-10 października 2009 r.) Referat: Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki – wiedza i stosunek polskiej dyplomacji
 •      Międzynarodowa konferencja naukowa „Ofiary imperiów, imperia jako ofiary”, (Warszawa, 19-21 lutego 2009 r.) Plan konferencji znajdziesz tu! Referat: Przemoc systemu komunistycznego wobec chłopów w latach 1929-1939 (na przykładzie sowieckiej Ukrainy)
 •       Międzynarodowa konferencja naukowa: „Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933” (Kraków, 14 listopada 2007 r. Wielki Głód w dokumentach dyplomacji i wywiadu II RP
 •      Międzynarodowa konferencja naukowa: „Holodomor of 1932-1933 in Ukraine: Reasons, Demographic Consequences, Legal Treatment” (Kijów, 25-26 września 2008 r.) Referat: Polish diplomatic and secret service documents about Holodomor
 •       Międzynarodowa konferencja naukowa: „Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee” , XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa (Kliczków 18-21 września 2008 r.) Referat: Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków
 •      Konferencja naukowa „Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem Katolickim na obecnym terytorium diecezji sandomierskiej w latach 1944-1956” (Sandomierz 4-5 grudnia 2007 r.) Referat: Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach z siedzibą w Rytwianach.
 •       Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej – idee, kierunki transformacji, stosunki międzynarodowe” (Supraśl 6-7 listopada 2007 r.) Referat: Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy
 •       I Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku” (Rzeszów 27-28 września 2007 r.) Program konferencji znajdziesz tu! Referat: Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie

Zdjęcia z XXII Zjazdu Historyków Państwa i Prawa w Kliczkowie (18 – 21 IX 2008 r)