Kronika

KRONIKA

Rok 2016

Wywiad dla Polskiego Radia 24

 • 26 listopada 2016 r. Robert Kuśnierz wziął udział na żywo w audycji Gość Dnia w Polskim Radiu 24.​  Tematem programu był Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933.

Audycja jest dostępna na stronach radia pod adresem:

http://www.polskieradio.pl/130/2762/Artykul/1697043,Pamiec-o-ofiarach-Wielkiego-Glodu

Zapraszamy do jej wysłuchania!

Nowa publikacja:

Powołanie na Dyrektora IHiP AP:

 • Od dnia 1 października 2016 r. prof. Robert Kuśnierz został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Udział w programie edukacyjnym TV Słupsk:

Robert Kuśnierz w sierpniu 2016 r. wziął udział w programie edukacyjnym TV Słupsk – Spotkania z historią, odcinek 2 zatytułowany Wielki Głód na Wschodzie. Program można obejrzeć na stronie TV Słupsk pod adresem:  http://www.tv-slupsk.pl/wiadomosci/210,spotkania-z-historia-odcinek-2

Rok 2015

Nominacja do Nagrody:

Rok 2014

Publikacje:

 • ” Maksymalna eksploatacja robotnika”. Ruch stachanowski w ocenach i opiniach polskich dyplomatów i urzędników konsularnych, „Dzieje Najnowsze”, R. XLVI 2014, z. 1, s. 60-74.

Konferencje:

Promocja książki:

Rok 2013

Publikacje:

Stypendium:

 • Od marca 2013 Robert Kuśnierz przebywa na stypendium naukowym przyznanym mu dnia 19 sierpnia 2011 r. przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Mobilność Plus”finansującym jego badania naukowe na Harvard University w latach 2013-2014.

Wykłady otwarte:

Plakat:

Konferencje:

 • W dniach 5-6 listopada 2013 Robert Kuśnierz uczestniczył w Nowym Jorku w światowym zjeździe upamiętniającym 80 rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie pt: Taking Measure of the Holodomor Program zjazdu dostępny tutaj: http://www.lucorg.com/news.php/news/6883

Wystąpienie Roberta Kuśnierza odbyło się w pierwszym dniu forum, 5 listopada, godz. 1:30 p.m. – 2:40 p.m. w Sesji IV: Who Carried Out the Holodomor?
Moderator: Jars Balan [CIUS/University of Alberta]
(L to R): Robert Kusnierz [Pomeranian University], Jars Balan [CIUS/University of Alberta], Yuri Shapoval [UA National Academy of Sciences] . 

Źródło powyższego zdjęcia: Canadian Institute of Ukrainian Studies więcej zdjęć poniżej oraz pod adresem:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715964025099836.1073741866.500152653347642&type=3

W konferencji czynny udział wzięli udział m.in.

Anne Applebaum, Andrea Graziosi, Mark von Hagen, Stanislav Kulchytsky, Roman Serbyn, Yuri Shapoval, Valeriy Vasiliew, Nicolas Werth i inni

Zdjęcia z konferencji:

W 2012 roku:

Wywiady:

 • Wywiad dla Andrzeja Fedorowicza z czasopisma „Focus Historia”. Wywiad ze mną a także z innymi historykami złożył się na artykuł A. Fedorowicza pt. Stalinowskie pola śmierci, opublikowanym w nr 2 (60) z 2012 w „Focus Historia”.

Wykład otwarty:

 • Wygłoszenie wykładu otwartego pt. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle materiałów MSZ i wywiadu wojskowego II RP w Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Słupsku, 25 listopada 2012 r.

Granty:

 • Wydziałowy Grant Akademii Pomorskiej w Słupsku dla Młodych Naukowców na przeprowadzenie trzytygodniowej kwerendy (wrzesień 2012) w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie.

Udział w konferencjach:

 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Szczecin 24-25 kwietnia 2012 r. Referat: Próby skompromitowania oraz werbunku przez sowieckie służby specjalne pracowników polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w latach 30.
 • Pierwsza konferencja European Central Slavic Conference (temat: „Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej”), Przemyśl, 9-10 lipca 2012 r. Referat: Procesy moskiewskie w polskich raportach dyplomatycznych
 • 44. National Convention of Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Nowy Orlean, USA, 15-18 listopada 2012 r. Referat: The Post-holodomor Ukrainian Countryside seen by Polish Diplomacy (1934-1939)
 • „Stosunki polityczne, gospodarcze i wojskowe Rzeczypospolitej i ZSRR w okresie międzywojennym oraz latach II wojny światowej”, Warszawa, 2 lipca 2012 r. Referat: Polsko-sowiecka „wojna dyplomatyczna” w 1938 r.

Publikacje:

 • ukazało się III wydanie książki pt. Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933), Toruń 2012 (I wyd. Toruń 2005, II wyd. Toruń 2008).
 • Pogłodowa wieś ukraińska w polskich raportach wywiadowczych i konsularnych (1934-1937), w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX, Szczecin 2012.
 • Próby skompromitowania oraz werbunku przez sowieckie służby specjalne pracowników polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w latach 30. XX w, w: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia, t. I, Szczecin 2012.
 • Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki – wiedza i reakcja polskiej dyplomacji, w: Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, Słupsk 2012.

W 2011 roku:

 • 25 listopada 2011 r. – wywiad dla dziennika „Rzeczpospolita” pt. Zboże rosło, a ludzie umierali
 • 17-19 listopada 2011 r. – wygłoszenie wykładu pt. Wielki Głód na Ukrainie na IV Polsko-ukraińskiej konferencji nauczycielskiej „Wspólna przeszłość”, Bobrowa koło Białegostoku Konferencja zorganizowana przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją Polonia Ruthenia. W konferencji wzięli udział oprócz Roberta Kuśnierz naukowcy z Polski i Ukrainy m.in. prof. Mychajło Kirsenko z Akademii Mohylańskiej w Kijowie, prof. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN), Zofia Kozłowska (PTH), prof. Ihor Smahin (prorektor Instytutu Kształcenia Podyplomowego Nauczycieli w Żytomierzu), Piotr Tyma (Związek Ukraińców w Polsce) oraz białoruscy, polscy i ukraińscy nauczyciele historii i języka polskiego.
 • 19 sierpnia 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał drowi R. Kuśnierzowi stypendium w programie „Mobilność Plus”finansujące badania naukowe na Harvard University w latach 2013-2014.
 • ukazanie się artykułu: Afera rana – wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2011, t. XLVI, s. 159-179.
 • ukazanie się artykułu: Unknown Polish Photographs of the Holodomor, „Holodomor Studies” [Idyllwild, CA, USA] , 2010, nr 2, s. 249-255.
 • opublikowanie recenzji książki: Nikolai Ivnitskii, Golod 1932-1933 v SSSR. Ukraina, Kazakhstan, Severnyi Kavkaz, Povolzhe, Tsentral’no-Chernazemnaia Oblast, Zapadnaia Sibir, Ural, “Sobraniye” Moskva 2009, ss. 287, [rec. w języku angielskim] „Holodomor Studiem” 2010, nr 2, s. 262-264.
 • uczestnictwo w komitecie organizacyjnym konferencji międzynarodowej: „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”, Słupsk, 23-24 września 2011 r.
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Holodomor Studies” (Idyllwild-Montreal / USA-Kanada).

W grudniu 2010:

W listopadzie 2010:

 • udział w 42 National Convention of Association for Slavic, East European and Eurasion Studies (Los Angeles, 18-21 listopada 2010 r.) z referatem: The1932-1933 Holodomor: the Consequence of the Bolshevik War Against the Peasantry (in Light of Polish Archives)
 • wygłoszenie wykładu otwartego pt. „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933” na Usteckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (10 listopada 2010).
W sierpniu 2010:
 • 26 sierpnia 2010 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka ogłosiła nazwiska 85 laureatów stypendium dla młodych wybitnych naukowców. Wśród nagrodzonych znalazł się dr Robert kuśnierz
W czerwcu 2010:
 • 15 czerwca 2010 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała Robertowi Kuśnierzowi Stypendium konferencyjne dofinansowujące jego wyjazd na konferencję do Los Angeles.
 • ukazał się artykuł: Funkcjonowanie polskich palcek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937-1938), w: Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, s. 374-403.
W maju 2010:
 • ukazał się artykuł: Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój , prawo, idee, red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010.
W kwietniu 2010:
 • Ukazał się drugi numer czasopisma „Holodomor Studies” wydawanego w Kanadzie i USA przez Romana Serbyna i Charlsa Schlacks’a. Robert Kuśnierz jest jednym z członków Rady Naukowej tego czasopisma. Wśród członków Rady znajdują się m.in.: Federigo Argentieri, Bernard Bruneteau, Stephane Courtois, Andrea Graziosi, Stanisław Kulczycki, Yohanan Pietrowsky-Sthern, Roman Sporluk, Nicolas Werth, Jean Luois Panne.
„Holodomor Studies” jest pierwszym i jedynym w swoim rodzaju czasopismem poświęconym analizie ukraińskiego ludobójstwa we wszelkich jego aspektach. Czasopismo można zamówić pod adresem: Charles Schlacks, Publisher, P.O. Box 1256, Idyllwild, CA 92549-1256, USA.
W lutym 2010:

W styczniu 2010:

 • Robert Kuśnierz został zaproszony do członkowstwa w Radzie Naukowej nowego czasopisma wydawanego w Kanadzie i USA pt. „Holodomor Studies”. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. Roman Serbyn, wydawcą Charles Schlacks. Wśród wąskiej grupy naukowców z sześciu krajów: Kanady, USA, Włoch, Francji, Ukrainy i Polski, którzy zostali zaproszeni do redakcji czasopisma znajdują się m.in. takie osobistości jak: Federigo Argentieri, Bernard Bruneteau, Stephane Courtois, Andrea Graziosi, Stanisław Kulczycki, Yohanan Pietrowsky-Sthern, Roman Sporluk, Nicolas Werth.
W listopadzie 2009:

W grudniu 2008:

 • W dniu 1 grudnia Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, wspólnie z Ambasadą Ukrainy zorganizowała Dni Ukrainy. Rozpoczęło je otwarcie wystawy „Wielki Głód na Ukrainie” wg scenariusza Roberta Kuśnierza. Zob. więcej tu: http://www.wiadomosci24.pl/

W listopadzie 2008:

 • W dniu 27 listopada o godz. 11.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się obchody Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. O godz. 12.00 otworzono wystawę: „Wielki Głód na Ukrainie 1932-33” Odbyła się również promocja książek o Wielkim Głodzie m.in. dwóch książek Roberta Kuśnierza oraz projekcja filmu: Głód – 33. Organizatorem uroczystości były m.in. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów i Konsulat Generalny Ukrainy we Lwowie
 • W dniach 22, 23 listopada dr Kusnierz wziął udział w uroczystościach z okazji 75 rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie w Kętrzynie, Węgorzewie i Giżycku. Główne uroczystości odbyły się w Giżycku dnia 23 listopada w godz. 10.00 – 20.00. Dr Kuśnierz wygłosił wykłady inauguracyjne w Giżycku i Kętrzynie.
 • 18 listopada dr Kuśnierz wziął udział w odsłonięciu pomnika Ofiar Wielkiego Głodu w krakowskim kościele Św. Norberta.
 • 14 listopada dr Kuśnierz wziął udział w konferencji poświęconej Wielkiemu Głodowi na Ukrainie. Konferencja miała miejsce w Krakowie w Fundacji Św. Włodzimierza.

W pażdzierniku 2008:

 • W rzeszowskim Ratuszu w ramach Dni Ukraińskich Robert Kuśnierz wziął udział w otwarciu wystawy: „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933” i wygłosił wykład wprowadzający. Dr Robert Kuśnierz jest autorem scenariusza tejże wystawy. Otwarcie: 11 października (sobota) godz. 16.15.

We wrześniu 2008:

 • wywiad z dr Kuśnierzem w programie ” Tajemnice naszych czasów” dla Polskiego Radia Białystok. Audycja z 29.09.2008: Wielki Głód na Ukrainie – POBIERZ: http://www.radio.bialystok.pl/tnc/
 • udział w międzynarodowej konferencji: „Holodomor of 1932-1933 in Ukraine: Reasons, Demographic Consequences, Legal Treatment”, Kiev, 25-26. 09. 2008 r. z referatem: Polish diplomatic and secret service dokuments about Holodomor.
 • opublikowanie artykułu: The Question of the Great Famine in Ukraine of 1932-1933 in the Polish diplomatic and intelligence reports, „Holodomor Studies”, 2009.
 • udział XXII Zjeździe Historyków Państwa i Prawa ” Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee”, Kliczków koło Bolesławca 18-21 września 2008 r. z referatem: Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków.
 • udział w promocji książki: Wokół pogromu kieleckiego,red. L. Bukowski, J. Żaryn, J. Jankowski, Kielce 2oo8, w której dr Kuśnierz opublikował artykuł: Pogrom kielecki na łamach polskiej prasy.

Źródło zdjęć: IPN

 • opulikowanie artykułu: Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie, w: Historia- mentalnośc- tożsamośc. Miejsce i rola historii oraz historyków w zyciu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX w., red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 690-703.
 • opublikowanie artykułu: Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy, w: Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowska, Białystok 2008, s. 65-80.
 • Wystawa Wielki Głód na Ukrainie 1932-33″ autorstwa dr Roberta Kuśnierza zaprezentowana została przez Centrum Kultury Chrześcijańskiej w kościółku na Palcu Wolności w SZTUMIE. Otwarcie: sobota 6 wrzesnia 2008 r.

W sierpniu 2008:

 • Dzierzgoński Ośrodek Kultury wspólnie Dzierzgońskim Kołem Związku Ukraińców w Polsce oraz Parafią Greckokatolicką w DZIERZGONIU zaprezentowali wystawę poświeconą 75-ej rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie:„Wielki Głód na Ukrainie 1932-33” Otwarcie wystawy odbyło się w dniu 22 sierpnia b.r. o godz. 18.00 w Greckokatolickiej cerkwii p.w. Zesłania Ducha Św.

Źródło: http://www.dokdzierzgon.pl

 • Wystawa „Wielki Głód na Ukrainie 1932-33” autorstwa dr Roberta Kuśnierza zaprezentowana została w Galerii EL w ELBLĄGU w dniach 8-10 sierpnia 2008 r.

Elbląg w portEl.pl, To hołd oddany ofiarom potwornej zbrodni Elbląg w portEl.pl, To hołd oddany ofiarom potwornej zbrodni
Żródło: http://www.portel.pl

W lipcu 2008:

 • opublikowanie artykułu: „Kolektywna konsumpcja” w okresie pierwszej radzieckiej pięciolatki – propaganda a rzeczywistośc (mało znany absurd bolszewicki), „Dzieje Najnowsze” 2008 nr 2, s. 37-48.

W maju 2008:

 • ukazała się kolejna publikacja dr R. Kuśnierza: „Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Toruń (Wydawnictwo Adam Marszałek) 2008.

Książka jest bardzo ważnym źródłem poszerzenia wiedzy o jednej z największych zbrodni komunistycznych – Wielkim Głodzie na Ukrainie i stanowi jako wydawnictwo źródłowe poszerzenie tematyki wcześniejszej monografii autora „Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu 1929-1933”. Materiały archiwalne państw, które miały swoje przedstawicielstwa w ZSRR podczas głodu czyli Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii zostały upublicznione już w latach 80. XX w. Na Ukrainie (w Charkowie i Kijowie) swoje konsulaty mieli również Polacy. W powyższym zbiorze przedstawiono po raz pierwszy polskie dokumenty dyplomatyczne i wywiadu traktujące stricte o Wielkim Głodzie.

W marcu i kwietniu 2008:

 • Od piątku – 25 kwietnia wokół kościoła p.w. św. Klemensa w Nadarzynie (powiat pruszkowski, 25 km od Warszawy) eksponowana była wystawa fotograficzna (plenerowa):WIELKI GŁÓD NA UKRAINIE 1932-1933. Wystawa wg scenariusza Roberta Kuśnierza poświęcona jest jednej z najtragiczniejszych kart historii Ukrainy. Ma ona na celu przybliżenie opinii publicznej nieznanych dotąd archiwalnych dokumentów dotyczących Wielkiego Głodu na Ukrainie oraz uznanie przez międzynarodową społeczność wydarzeń z lat 1932-1933 za jedną z najbardziej okrutnych zbrodni popełnionych w XX wieku w Europie. Zob. www.nadarzyn.pl
 • udział w audycji „W kręgu wartości” w Radio Kielce w dniu 24 kwietnia 2008 o godz. 21.00. Temat audycji: „Polacy wobec Holokaustu”.
 • 16 kwietnia b.r., godz.17.00 – dr Robert Kuśnierz, z kieleckiej delegatury IPN, przedstawił z cyklu „Wykłady IPN” temat: „Polacy ratujący Żydów w okresie okupacji niemieckiej„. Miejsce: Muzeum Historii Kielc, ul.Św. Leonarda 4.
 • udział w sesji popularnonaukowej o współistnieniu Żydów i Polaków na ziemiach polskich – „PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA ŁĄCZY”. Sesja odbyła się 11 kwietnia 2008 w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. Zob. więcej na stronie: www.kielce.pl i tu http://www.kostka.all4net.pl
 • 7 kwietnia 2008 r. w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933” wg scenariusza Roberta Kuśnierza. Wystawa dla mieszkańców gminy była eksponowana w dniach 08.04.2008 r. do 18.04.2008 r. od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. Zob. szerzej. www.samorzad.pap.pl
 • W listopadzie 2007 r. prezydent Ukrainy przyznał dr Kuśnierzowi order „Za zasługi” III stopnia za „aktywną działalność społeczną, duży wkład ws. wyświetlenia prawdy o Wielkim Głodzie z lat 1932-1933 na Ukrainie”. Zob. www.president.gov.ua
 • ukazał się artykuł: Kwestia Wielkiego Głodu w prezydenturze Wiktora Juszczenki, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2007 [Lublin], s. 74-79.

W styczniu i lutym 2008:

 • 29 lutego 2008 roku o godzinie 15:00, nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy: „WIELKI GŁÓD NA UKRAINIE 1932-1933w Górze Kalwarii. Wystawę, której scenariusz opracował Robert Kuśnierz, poświęconą jednej z najtragiczniejszych kart historii Ukrainy można było oglądać do 9 marca 2008. Zob. więcej: http://www.powiat-piaseczynski.info
 • Wystawa „Wielki Głód na Ukrainie 1932-33” zaprezentowana została w LUBINIE w „Centrum Kultury MUZA” -„Jak wróciłam z Syberii, miałam trzy i pół roku-mówi Helena Sawicka, która przeżyła głód -, byłam spuchnięta z głodu. Moim jedynym pożywieniem była własna krew – mówi Zofia Wyszomirska, mieszkanka Lubina. – Na Syberii straciłam ojca, a moja cała rodzina do tej pory ze łzami w oczach słucha mych opowieści. Dzisiaj przyszłam na wystawę z wnukiem, który chętnie słucha o tamtej tragedii”. Młodym ludziom trudno uwierzyć w tę historię. Ale dzięki takim wystawom jak ta, mają okazję poznać, nieznane dotąd, archiwalne dokumenty dotyczące Wielkiego Głodu na Ukrainie. Źródło: http://www.www.lubin.pl
 • wygłoszenie wykładu na uroczystym otwarciu wystawy „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933” (pokojowej) w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Otwarcie wystawy odbyło się 17 lutego 2008 r o godz. 16.00. Wystawę można oglądać do 16 maja. Zob. szerzej: www.mfa.gov.ua


Źródło zdjęć: www.ipn.gov.pl

 • styczeń/luty –Pobyt na stypendium w Moskwie. Stypendium przyznane zostało dr Kuśnierzowi przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 • wystawa „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933” (plenerowa) pokazana została w Chocianowskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 5. Wystawa dla publiczności w Chocianowie była eksponowana od 25 stycznia do 8 lutego 2008 r. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.


Źródło zdjęć: www. miastowroclaw.pl (strona ze zdjęciami obecnie nieaktualna)

 • udział w programie „Kontrowersje” na TVP HIstoria, temat:”Wielki Głód”, emisja:7 stycznia 2008, powtórka 15 stycznia 2008 r.

W grudniu 2007:

 • W dniach 4 – 5 GRUDNIA 2007 r. odbyła się w Sandomierzu konferencja: „Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem Katolickim na obecnym terytorium diecezji sandomierskiej w latach 1944-1956”. z udziałem dr Kuśnierza. Zob. program konferencji: www.sandomierz.opoka.org.pl
 • Wykład otwarty: „Kolektywizacja w ZSRR i Polsce. Studium Porównawcze” – 9 listopada 200Dom Środowisk Twórczych w Kielcach (3 grudnia 2007 r.)
 • Od 29 listopada 2007 r.do 18 grudnia 2007 r.wystawę „Wielki Głód na Ukrainie 1932 – 1933” (której scenariusz opracował dr Robert Kuśnierz) pokazywaną już m.in. w Krakowie i Kielcach można było oglądać w Skierniewicach (ogrodzenie wokół Instytutu Warzywnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja). Organizatorem wystawy było Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Ambasada Ukrainy. Honorowym patronatem wystawę objął prezydent Skierniewic – Leszek Trębski. Oficjalne otwarcie odbyło się 6 grudnia, o godz. 13.00 przy bramie Instytutu Warzywnictwa. Zdjęcia z wystawy zamieszczone na stronie www.mckskierniewice.pl oraz www.skierniewice.net.pl niestety są już niedostępne.