Conferences

Conferences

  • W dniach 5-6 listopada 2013 Robert Kuśnierz uczestniczył w Nowym Jorku w światowym zjeździe upamiętniającym 80 rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie pt: Taking Measure of the Holodomor Program zjazdu dostępny tutaj: http://www.lucorg.com/news.php/news/6883

Wystąpienie Roberta Kuśnierza odbyło się w pierwszym dniu forum, 5 listopada, godz. 1:30 p.m. – 2:40 p.m. w Sesji IV: Who Carried Out the Holodomor?

W konferencji czynny udział wzięli udział m.in.

Anne Applebaum, Jan Jacek Bruski, Andrea Graziosi, Lars von Hagen, Lubomyr Hajda, Stanislav Kulchytsky, Jan Piekło, Roman Serbyn, Yuri Shapoval, Valeriy Vasiliew, Nicolas Werth i inni

Zdjęcia z konferencji:

The First international scientific conference „Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku” (Rzeszów, 27-28 September 2007)

Paper: Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie

 

International conference „Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej – idee, kierunki transformacji, stosunki międzynarodowe” (Supraśl, 6-7 November 2007)

Paper: Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy

 

Scientific conference „Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem Katolickim na obecnym terytorium diecezji sandomierskiej w latach 1944-1956” (Sandomierz, 4-5 December 2007)

Paper: Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach z siedzibą w Rytwianach.

 

International scientific conference: „Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee” , XXII zjazd Historyków Państwa i Prawa (Kliczków, 18-21 September 2008)

Paper: Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków.

 

International scientific conference: „Holodomor of 1932-1933 in Ukraine: Reasons, Demographic Consequences, Legal Treatment” (Kyiv, 25-26 September 2008)

 

Paper: Polish diplomatic and secret service documents about Holodomor.

 

International scientific conference: „Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933” (Kraków, 14 November 2008)

Paper: Wielki Głód w dokumentach dyplomacji i wywiadu II RP

 

International scientific conference Ofiary imperiów, imperia jako ofiary”, (Warszawa, 19-21 February 2009)

Paper: Przemoc systemu komunistycznego wobec chłopów w latach 1929-1939 (na przykładzie sowieckiej Ukrainy)

International scietific conference „Polska-Ukraina”. Dziedzictwo i współczesność” (Ustka, 8-10 October, 2009)

Paper: Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki – wiedza i stosunek polskiej dyplomacji

42 National Convention of Association for Slavic, East European and Eurasion Studies (Los Angeles, 18-21 November 2010)

Paper: The1932-1933 Holodomor: the Consequence of the Bolshevik War Against the Peasantry (in Light of Polish Archives)

Photos from the International scientific conference: „Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee” – Kliczkow, Sept. 2008