Конференции

Первая международная научная конференция: „Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku” (Жешув, 27-28.10. 2007 г.)

Реферат: Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie

Международная научная конференция: Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej – idee, kierunki transformacji, stosunki międzynarodowe” (Супрасль, 6-7.11. 2007 г.)

Реферат: Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy

 

Научная конференция: „Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem Katolickim na obecnym terytorium diecezji sandomierskiej w latach 1944-1956” (Сандомеж, 4-5. 12. 2007 г.)

Реферат: Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach z siedzibą w Rytwianach.

 

Международная научная конференция: „Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee” , XXII zjazd Historyków Państwa i Prawa (Kличкув, 18-21.09. 2008 г.)

 

Реферат: Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków.

Международная научная конференция: „Holodomor of 1932-1933 in Ukraine: Reasons, Demographic Consequences, Legal Treatment” (Киев, 25-26.09. 2008 г.)

 

Реферат: Polish diplomatic and secret service documents about Holodomor.

Международная научная конференциa: „Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933” (Kраков, 14.10. 2008 г.)

Реферат: Wielki Głód w dokumentach dyplomacji i wywiadu II RP

 

Международная научная конференция: Ofiary imperiów, imperia jako ofiary”, (Варшава, 19-21.02. 2009 г.)

 

Реферат: Przemoc systemu komunistycznego wobec chłopów w latach 1929-1939 (na przykładzie sowieckiej Ukrainy)

Международная научная крнференция: „Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność (Устка, 8-10.10.2009 г.)

Реферат: Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki – wiedza i stosunek polskiej dyplomacji

Фото – конференция в Кличкове